Nie každý človek sa môže pochváliť priateľmi alebo príbuznými, ktorí ho vo všetkom podporujú a sú ochotní preňho spraviť takmer čokoľvek. Práve takýchto ľudí potrebujete v prípade, že zháňate človeka, ktorý by Vám išiel ručiť za pôžičku. Dnes našťastie existujú už pôžičky, na ktoré ručiteľa vôbec nepotrebujete.

Samozrejme nikto Vám nepožičia len tak a v tomto prípade budete musieť spoločnosti, ktorá Vám požičia dokladovať svoj príjem, aby si poskytovateľ mohol byť aspoň niečím istý. Aj v tomto prípade sa ale stretnete s pomerne vysokým úrokom, keďže aj tu hrozí spoločnosti, ktorá Vám požičala isté riziko. Ak sa rozhodnete takto si požičať, na základe Vášho príjmu Vám vypočítajú či máte na pôžičku nárok. Ak Vám ju schvália, môžete si do niekoľkých dní užívať peniaze, ktoré ste potrebovali. Či už je to na nejakú opravu alebo na malý spotrebič.